5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Aktuality

5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

 

 

Šestý ročník konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. září 2018 v Brně. Program konference je zaměřen na témata „Odměňování, home working a GDPR v práci personalisty“. Témata byla vybírána s ohledem na zájem účastníků a po konzultacích s našimi špičkovými lektory.

Přednášejícími budou soudci Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR, autoři zákonných norem a další VIP odborníci na daná témata.