5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Klub personalistů, o.p.s., nabídl od března do května letošního roku celkem čtyři akce

Klub personalistů, o.p.s., nabídl od března do května letošního roku celkem čtyři akce

 

Ve dnech 4. – 5. března jsme se společně se soudcem Nejvyššího soudu ČR, Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., zaměřili na „Vybrané otázky věcných práv v NOZ“. Mimořádně úspěšný workshop s brilantním lektorem se zaměřil na témata jako veřejné seznamy a jejich význam v NOZ, přechodná ustanovení nového občanského zákoníku či omezení vlastnického práva.

 

Druhým březnovým (17. 3.) workshopem a zároveň seminářem byl pak ten s JUDr. Jiřím Doležílkem, předsedou nebo členem pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR dle Rozvrhu práce. Jeho téma „Instituty zákona o státní službě ve vztahu k zákoníku práce“ nabídlo hlubší pohled do hned několika problematik, jmenovitě např. odměňování státních zaměstnanců, odpovědnost státního zaměstnance za škodu, kterou způsobil služebnímu úřadu nebo odpovědnost služebního úřadu za škodu vzniklou státnímu zaměstnanci.

 

Měsíc duben byl ve znamení velkých příprav na první část týdenního vzdělávacího cyklu „Zákoník práce se všemi soudci pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR“, který se konal 13. – 17. dubna 2015 v malebném jihomoravském městě Mikulov. Jak už název napovídá, přednášejícími byli ti největší čeští odborníci v oblasti pracovního práva: JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Novotný, JUDr. Mojmír Putna a JUDr. Jiří Doležílek. Rady, jak se orientovat v problematice a aplikaci získaných informací, poskytovala po celou dobu konání cyklu Mgr. Kristina Chrástková, přední expertka na oblast pracovněprávních vztahů. Možnost účastnit se akce vedené zasvěcenými odborníky a zároveň se setkat s oddanými pracovníky, kteří ve své každodenní praxi často řeší stejné otázky a dilemata, byla pro všechny velmi přínosným profesním obohacením a interaktivní platformou pro předávání léty nabytých praktických zkušeností.