5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Dobruška v Praze | Závazkové právo

Dobruška v Praze | Závazkové právo

 

Kdo sleduje dění v Klubu personalistů, o. p. s,. ví, že workshop na témata Vztah NOZ a ZP (pracovní právo podle nového občanského zákoníku) a Aktuální problematika zákona o úřednících měl původně jako místo konání určenu Dobrušku, jako klidné místo „na půl cesty“. S ohledem na mnoho okolností byla tato akce nakonec přesunuta do Prahy, ale pracovní název „Dobruška“ už jí zůstal. A „Dobruška“ se vydařila!

 

Více než 30 účastníků si ve dnech 9. a 10. června 2015 vyslechlo zajímavý výklad od doc. JUDr. Martina Štefka, Ph.D., člena Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK Praha, a od Mgr. Kristiny Chrástkové, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC.

 

Diskutovanými tématy prvního dne byly vztah občanského zákoníku a zákoníku práce, zdánlivost a neplatnost pracovněprávního jednání a jejich následky, zdánlivost a neplatnost výpovědi z pracovního poměru, diskriminace a šikana, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání; druhý den byl věnován aktuálním otázkám zákona o úřednících, a to především dvěma novým judikátům z této oblasti, které se týkají § 4 a § 12 zákona o úřednících.

 

Oba dny workshopu provázela živá diskuse účastníků – není se co divit, je to tematika živá a aktuální, dotýkající se práce a života mnoha úředníků.

 

Opomenout nesmíme ani akci, která se konala ve dnech 26. – 27. 5. 2015 v Praze. Tématem bylo závazkové právo v NOZ a navazující judikatura Nejvyššího soudu ČR, již vyložili soudci Nejvyššího soudu ČR JUDr. Kateřina Hornochová a JUDr. Zdeněk Des. V průběhu dvoudenního workshopu se živě diskutovalo nejen o obecných ustanoveních o závazcích, ale také např. o promlčení a zániku závazků a náležitostech kupní smlouvy. I do budoucna se Klub personalistů, o. p. s., bude snažit přinášet Vám aktuální informace, které budou využitelné v praxi. Těšíme se na setkávání na dalších akcích!