5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Ohlédnutí za únorovými akcemi

Ohlédnutí za únorovými akcemi

 

Od začátku roku 2015 nabídl Klub personalistů, o. p. s., svým členům i zájemcům z řad veřejnosti několik jedinečných akcí, na nichž předávali účastníkům své znalosti odborníci nad jiné povolaní – soudci Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR a autoři či spoluautoři zákonů. Připoměňme si první z nich, které proběhly v únoru 2015.

 

Ve dnech 5. a 6. února 2015 proběhl v Praze pod hlavičkou ALIAVES & Co., a.s., za spolupráce Klubu personalistů, o. p. s., workshop na téma Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1. 1. 2015 – z pohledu autorky zákona – a exkurz do trestných činů vzniklých porušením tohoto zákona – z pohledu soudce Nejvyššího soudu, který zaznamenal značný zájem. Technickou novelu a změny, které přináší, a rovněž připravovanou novelu zákona o veřejných zakázkách představila Mgr. Markéta Adámková, vedoucí Oddělení legislativního Odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj. Skutkovým podstatám jednotlivých trestných činů podle trestního zákoníku a konkrétním judikátům v této oblasti se věnoval JUDr. František Púry, předseda senátu a člen trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, spoluautor obsáhlých komentářů k trestnímu zákoníku.