5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Oblast služebněprávních a pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi 2020 (Valtice)

Oblast služebněprávních a pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi

Termín: 20.–23.04.2020

Místo: Zámek Valtice

Lektoři:

 • JUDr. Jiří Doležílek – nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud
 • JUDr. Zdeněk Novotný – poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu, celoživotně se jako soudce věnoval pracovnímu právu
 • Mgr. Karel Moravec – vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby z odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby Ministerstva vnitra ČR

 

Cena: 15.990 Kč bez DPH

 

 

Harmonogram:

20.04.2020, 14:00–18:00
14:00–15:30 přednáška
15:30–16:00 coffeebreak
16:00–18:00 přednáška

21.04.2020, 09:00–15:00
09:00–10:30 přednáška
10:30–11:00 coffeebreak
11:00–12:30 přednáška
12:30–13:30 oběd
13:30–15:00 přednáška
18:00 večerní posezení s degustací vín MORAVÍNO, s.r.o. (hrazeno pořadatelem)

22.04.2020, 09:00–15:00
09:00–10:30 přednáška
10:30–11:00 coffeebreak
11:00–12:30 přednáška
12:30–13:30 oběd
13:30–15:00 přednáška

23.04.2020, 09:00–12:30
09:00–10:30 přednáška
10:30–11:00 coffeebreak
11:00–12:30 přednáška
12:30 oběd

 

Obsah:

Jedná se o mimořádnou příležitost poslechnout si výklad těch nejpovolanějších, kteří mají zásadní vliv na rozhodování justice v oblasti pracovního práva.

Vzdělávací cyklus je určen zejména zkušeným právníkům, státním tajemníkům, ředitelům personálních odborů a představeným v ministerstvech, Úřadu vlády a v jiných správních úřadech, jakož i advokátům, zkušeným právníkům a vedoucím zaměstnancům z univerzit a vysokých škol, státních podniků, státních zkušebních ústavů a státních příspěvkových organizací, fakultních, krajských a městských nemocnic, veřejných výzkumných institucí, České národní banky, Kanceláře Prezidenta České republiky, Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Krajských úřadů, Magistrátů a velkých měst s rozšířenou působností.

Oblast témat:

 • vztah právní úpravy náhrady škody v zákoně o státní službě (zákoníku práce) a v občanském zákoníku
 • služebněprávní (pracovněprávní) odpovědnosti za škodu
 • plnění služebních (pracovních úkolů) a přímá souvislost s ním
 • odpovědnost státního zaměstnance (zaměstnance) za škodu 
 • odpovědnost služebního úřadu (zaměstnavatele) za škodu 

 

 • Minimální a zaručená mzda
 • Plat a odměna za služební (pracovní) pohotovost
 • Příplatky
 • Osobní příplatek
 • Příplatek za vedení
 • Příplatek za službu (práci) přesčas
 • Příplatek za noční práci
 • Příplatek za práci v sobotu a v neděli
 • Zvláštní příplatek
 • Průměrný výdělek
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ
 • Osobní spis
 • Potvrzení o službě (zaměstnání)
 • Služební (pracovní) posudek
 • Služební hodnocení
 • Služební posudek a potvrzení o službě
 • Hodnocení zaměstnanců a úředníků krajů a měst a jeho vazba na snižování a odnímání osobního příplatku
 • Výpovědní důvod
 • Skončení služebního poměru
 • Odvolání ze služebního místa představeného z důvodu
 • Odstupné
 • Odbytné
 • Odvolání z funkce vedoucího zaměstnance a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance
 • Výpovědní důvod spočívající:
 • Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
 • Povinnosti zaměstnanců - jejich porušování jako důvod skončení pracovního poměru
 • Povinnosti vedoucích zaměstnanců – jejich porušování jako důvod odvolání z funkce anebo jako důvod skončení pracovního poměru
 • Omezení některých práv zaměstnanců – nerespektování zákazu jako důvod pro skončení pracovního poměru
 • Sjednávání pracovního poměru na dobu určitou:
 • Pracovní doba
 • Dovolená zaměstnanců
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a dopad na pracovní dobu
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a dopad na pracovní dobu
 • Překážky ve službě na straně služebního úřadu a dopad na služební dobu

 

 • Jak si poradit s problematickým státním zaměstnancem, který „šikanuje“ podřízené, který je konfliktní
 • Jak si poradit s problematickým zaměstnancem, který „šikanuje“ podřízené, který je konfliktní
 • Jak se zbavit neschopného zaměstnance                 
 • Výkon služby z domova
 • Home office – práce z domova