5. až 7. září 2018, BRNO

KONFERENCE PERSONALISTŮ

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Školení: Zákoník práce

Zákoník práce

Termín: 28.05.2019

Místo: ČSVTS, Novotného Lávka 5, Praha 1

Lektor: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

 

Obsah:

  • rozvazování pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práce
  • rozvazovánípracovního poměru nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy či požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon své práce
  • nesplňování požadavků pro řádný výkon práce spočívající v neuspokojivých pracovních výsledcích/porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
  • provozní důvody z pohledu judikatury
  • porušení pracovních povinností v pracovní neschopnosti
  • problematika škody a požadavek zvýšené odpovědnosti u zaměstnanců 

Cena: 3.590 Kč bez DPH

Pro přihlášky přijaté od 03.05. platí cena 4.990 Kč bez DPH.

Akreditace: Akreditace u MV ČR, AK/PV-541/2014